Thai Local Place

เป็นเว็บไซต์ในแนวรวบรวมข้อมูลของสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่พักอื่นๆ ทั่วประเทศไทย

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

นับเป็นโอกาสอันดีที่คุณ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือมีหน้าร้านธุรกิจส่วนตัว อยู่ในที่ต่างๆ ในประเทศไทย จะได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางในการโปรโมทธุรกิจของคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักคุณและธุรกิจของคุณมากขึ้น และที่สำคัญ คุณสามารถลงข้อมูล ธุรกิจของคุณได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เจ๋งใช่ไหม ? ถ้าใช่ อย่ามัวแต่คิด เพราะงานนี้ ไม่มีเสีย มีแต่ได้